การทดสอบสารประกอบที่พัฒนาขึ้นใหม่

การติดตามอาการชักและการจับกุมการค้นพบที่สำคัญที่สุดของการศึกษาคือการลดกิจกรรมไฟฟ้าส่วนเกินในระบบประสาทส่วนกลางผ่านการบำบัดเช่นนี้มีผลกระทบหลังการบาดเจ็บที่เป็นประโยชน์ที่ขยายได้ดีเกินกว่าการกระทำเป็นยากันชัก ผลกระทบเหล่านี้รวมถึงการลดการอักเสบที่เป็นอันตรายและการตายของเซลล์อย่างกว้างขวางการวิจัยอย่างต่อเนื่องและในอนาคต

วิธีการบำบัดนี้กำลังได้รับการประเมินความเหมาะสมในมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการประเมินคุณสมบัติทางเคมีความเสถียรและผลกระทบต่ออวัยวะอื่นเช่นหัวใจ ทิศทางในอนาคตคือการทดสอบสารประกอบที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งมีการกระทำคล้ายกับสารประกอบที่ใช้ในการศึกษานี้ แต่ด้วยความแรงที่เพิ่มขึ้นและการเลือกที่สูงสำหรับช่องโพแทสเซียมไอออน KCNQ ในสมอง