จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในอุตสาหกรรมอัญมณี

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกรุงเทพมหานครครั้งที่ 62 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะกับผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและผู้ส่งออกชั้นนำกว่า 900 รายจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในบูธกว่า 2,200 คูหาซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากฮ่องกงตุรกีสิงคโปร์โปแลนด์อินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียน

DITP คาดว่ายอดขายในปีนี้จะมีมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านบาทโดยมีผู้ซื้อจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวจาก 130 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ BGJF แตกต่างจากอัญมณีและเครื่องประดับอื่น ๆ และผู้จัดแสดงสินค้าหลายรายแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมงาน ตลอดปีนี้ DITP มีการจัดสัมมนาและสัมมนาเชิงลึกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ นอกจากนี้ DITP ยังมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์อัญมณีและเครื่องประดับไทยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมนี้และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเพชรพลอยของโลกต่อไป