ผู้นำอังกฤษระบุได้รับอำนาจเต็มในการเจรจาเบร็กซิท

นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ของอังกฤษกล่าววานนี้ว่า เธอจะได้รับอำนาจเต็มและมีแนวความคิดใหม่ๆ เมื่อเธอกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจากับคณะผู้แทนของสหภาพยุโรป ในการเจรจาเรื่องรายละเอียดข้อตกลงการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ เบร็กซิท

เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป หรือ อียู กล่าวยืนยันหลายครั้งว่า ข้อตกลงรายละเอียดของเบร็กซิท ซึ่งรัฐสภาอังกฤษลงมติไม่ให้ความเห็นชอบนั้น จะไม่เปิดให้มีการเจรจาใหม่อย่างเด็ดขาด แต่นายกรัฐมนตรีเมย์ เขียนบทความลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ซันเดย์ เทเลกราฟ ฉบับวานนี้ว่า เธอจะต่อสู่เพื่ออังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ ในความพยายามของเธอที่จะขจัดข้อกำหนดที่เรียกว่า “แบ็คสตอป” ที่เป็นประเด็นขัดแย้งและหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยในข้อตกลงเบร็กซิท เธอกล่าวว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือกันและพูดเป็นเสียงเดียวกัน เธอเชื่อว่าจะสามารถหาหนทางเดินไปข้างหน้าได้ นายกรัฐมนตรีเมย์ยังกล่าวว่า เธอมีความมั่นใจว่า ยังมีหนทางที่จะทำให้ข้อตกลงเบร็กซิทได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษ