เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

หนึ่งในผืนป่ามรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ เพราะนี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติที่มอบให้ทุกชีวิตได้อย่างเท่าเทียม ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ โดยประกอบด้วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด ที่พบในเขตร้อนชื้น ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ บางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์

เช่น ควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน ไก่ป่า นกยูงไทย และยังมีแมลงต่าง ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไปที่เปิดให้เข้าชม เนื่องจากจัดเป็นเขตอนุรักษ์ ที่มีความเปราะบาง การเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมายอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงมีการกำหนดจุดผ่อนปรนให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาและชมธรรมชาติได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand